Irish and EU Logos

TREOIRLÍNTE PLEANÁLA RÉIGIÚNACHA DO RÉIGIÚN AN IARTHAIR 2010-2022

Comment are off

westIrish

Is é an aidhm atá i na Treoirlínte ná réitigh i gcomhair beart fadtéarmcah straitéiseach forbairt Réigiúnach an Iarthair le haigh an tréimhse 2010 – 2022, de réir leis an Straitéis Náisiúnta Spáisiúla (SNS) 2002 – 2020 agus a áirithiú go mbeidh feidhmiú buaitheach don Straitéis Náisiúnta Spáisiúla (SNS) ar leibhéil réigiúnach, contae agus áitiúla.

 

Download in PDF Format (size 7.6mb)