Irish and EU Logos

Regional Flood Risk Appraisal for the West Region

|Comments are Off
The West Region incorporates four local authority areas – Galway City, Galway County, Mayo County and Roscommon County. This area comprises of 13,801 square kilometres which includes varying topographies, soil and rock types and water bodies, and is bound to the west by the...

Appropriate Assessment for the West Region

|Comments are Off
Regional Planning Guidelines for the West Region Habitats Directive Assessment – Appropriate Assessment Screening – Stage 2 Appropriate Assessment: Natura Impact Statement. Download in PDF Format (size 1.9mb)

TREOIRLÍNTE PLEANÁLA RÉIGIÚNACHA DO RÉIGIÚN AN IARTHAIR 2010-2022

|Comments are Off
Is é an aidhm atá i na Treoirlínte ná réitigh i gcomhair beart fadtéarmcah straitéiseach forbairt Réigiúnach an Iarthair le haigh an tréimhse 2010 – 2022, de réir leis an Straitéis Náisiúnta Spáisiúla (SNS) 2002 – 2020 agus a áirithiú go mbeidh feidhmiú buaitheach don Straitéi...